Få din tand rotfylld

tandlakargruppen-sodermalm-divider

Om nerven i tanden skadats eller blivit inflammerad eller infekterad av bakterier krävs ofta att din tand blir rotfylld för att rädda tanden och förhindra ytterligare komplikationer. 

Vid en rotfyllning rensas rotkanalen från nerver och blodkärl och slutligen fylls kanalen med ett tätt konstgjort material. Behandlingen kräver ofta 1-3 tandläkarbesök.

Rotfyllning kan krävas om du har fått stora kariesangrepp, gamla lagningar i nära anslutning till tandens nerv, eller om du fått ett slag mot tanden som skadat tandnerven. Tecken på en skadad eller svårt angripen tand är tandvärk eller att tanden mörknar. På Tandläkargruppen Södermalm är vi erfarna inom rotfyllningar och våra tandläkare gör allt för att du ska känna dig trygg under behandlingen. 

 

Rotfyllning steg-för-steg

Hur går processen till för att få en tand rotfylld?

Inför besöket

Tandens anatomi är avgörande för hur komplicerad behandlingen blir. Om tandens rötter är böjda eller om rotkanalerna är trånga kan det krävas flera besök för att få din tand rotfylld.

Under besöket

Vid en rotfyllning ges oftast bedövning och behandlingen ska inte göra ont. Under det första besöket rensas tandens rotkanaler och ett antibakteriellt medel appliceras i kanalerna. I vissa fall kan du få din tand rotfylld redan vid första besöket. I de flesta fall rotfylls tanden vid andra eller tredje besöket. Vid komplicerade fall tar vi en 3D-röntgen av tanden för att lokalisera inflammationen och optimera behandlingsresultatet. 

Efter besöket 

Efter en rotfyllning är det vanligt att patienten upplever ömhet i tanden. Det är också vanligt att en rotfylld tand värker i några dagar. Om värken fortgår eller blir värre – kontakta din tandläkare. Om en rotfylld tand värker kan det finnas bakterier kvar kring tandens rötter. 

Vi fokuserar på tandens långsiktiga hållbarhet och beroende på hur mycket tandsubstans som har förlorats vid rotbehandlingen kan det vara nödvändigt att förse tanden med en krona.

Vi hjälper dig med rotfyllningar

På Tandläkargruppen Södermalm strävar vi alltid efter att ge patienten bästa möjliga vård. Våra erfarna tandläkare utför rotfyllning i fridfull miljö med hjälp av den senaste tekniken. Förutom rotfyllning erbjuder vi även tandimplantat genom titthålskirurgi, tandhygienistbehandlingar och estetisk tandvård.

tandlakargruppen-sodermalm-divider

Anledningar

  • Räddar tanden. En av de främsta anledningar att rotfylla är att behandlingen kan rädda en tand som annars kanske skulle behöva dras ut. 
  • Hindrar infektionen från att spridas. En rotfyllning kan stoppa spridningen av en infektion till andra delar av munnen och kroppen. Om infektionen lämnas obehandlad kan det leda till allvarliga hälsoproblem.
  • Lindrar smärta. Obehandlad karies eller en infektion i tanden kan orsaka intensiv smärta. Den smärtan kan lindras genom att rotkanalen rensas och fylls.
  • Återställer normal tuggfunktion. Efter en rotfyllning kan patienten återfå normal tuggfunktion och äta utan obehag.
 
 

Vanliga Frågor

tandlakargruppen-sodermalm-divider

Generellt sett kan man ha en rotfyllning hela livet om den tas om hand på rätt sätt. Men detta kan variera beroende på personens övergripande munhälsa och hur väl tanden underhålls.

Ja, det är möjligt. Om en rotfylld tand värker kan det vara ett tecken på att det finns ett problem som bör undersökas av en tandläkare.

Att rotfylla en tand kostar från 5000 kronor. Kontakta oss för ett skräddarsytt kostnadsförslag.