Ekonomiskt stöd

tandlakargruppen-sodermalm-divider

Upp till det år du fyller 24 är tandvården gratis. Från och med det år man börjar betala omfattas man av det statliga tandvårdsstödet.

Tandvårdsstödet består av tre större delar:

  1. ATB – Allmänt tandvårdsbidrag på 300 eller 600 kronor per år beroende på ålder
  2. STB – Särskilt tandvårdsbidrag, extra bidrag på 600 kronor per halvår till patienter som har en sjukdom och funktionsnedsättning, avdraget gäller för undersökningar och förebyggande tandvård.
  3. Högkostnadsskydd – avdrag på priset när en behandling kostar mer än 3000 kronor under en ersättningsperiod.