fbpx

Nya regler om skydd vid behandling av personuppgifter

Leende kvinna i grön huvtröja

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (på engelska kallad General Data Protection Regulation, GDPR) innehåller regler om behandling av personuppgifter. Förordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 och gäller som lag inom EU:s alla medlemsländer.

Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Den innehåller också regler om vilka rättigheter till information och tillgång till personuppgifter du har, regler om rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall begränsa behandling av personuppgifter.

Tandläkargruppen Södermalm dataskyddspolicy

Tandläkargruppen Södermalm värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Policyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till info@tgsklinikerna.se

Genom att använda vår sida eller ingå avtal med oss, så accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Tandläkargruppen Södermalm använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på olika sätt

Information vi samlar in om dig.

När du använder våra tjänster så kan följande information samlas in,

Person– och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

Information om tjänster – detaljer angående de tjänster du har köpt.

Historisk information – vilka tjänster du tidigare köpt.

Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsare inställningar, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Geografisk information – din geografiska placering.Informationen du ger oss, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med din information?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Tandläkargruppen Södermalm tjänster. Tandläkargruppen Södermalm behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Vad görs och varför?

Bekräfta din identitet och verifiera person- och kontaktuppgifter?

Detta görs för att vi ska kunna utföra avtalsmässiga åttaganden gentemot dig, samt att kunna förhindra bedrägerier

Administration i samband med ekonomi samt tillhandahållande av information till dig?

Detta görs för att vi ska kunna utföra avtalsmässiga åttaganden gentemot dig

Inhämtande av uppgifter i samband med upprättande av avtal?

Detta görs för att vi ska kunna utföra avtalsmässiga åttaganden gentemot dig samt kunna följa tillämplig lagstiftning samt att även kunna presentera vårt arbete för dig och ditt företag

Information tas in i samband med förbättring av tjänster och produkter?

För att hela tiden kunna förbättra våra tjänster behöver vi analysera ”kundcase” och olika situationer. Vi samlar även in data i form av webbläsare, operativ system, besökarens fysiska position genom IP adress, samt ev. vid anmälan för nyhetsbrev eller ifyllnad av kontaktformulär. Syftet är bl.a att förbättra innehållet samt anpassa hemsidan till besökare och målgrupper.

Syftet kan också vara att kommunicera med dig. Tandläkargruppen Södermalm kan komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande använda eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhets undersökningar gällande våra tjänster. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila till info@tgsklinikerna.se

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Dotterbolag i Tandläkargruppen Södermalm koncernen. Tandläkargruppen Södermalm kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag för utförandet av våra avtalsmässiga åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

Information till myndigheter. Tandläkargruppen Södermalm kan vid uppmaning att tvingas lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Vad vi INTE kommer att göra med din data. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vår strävan är att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett dotterbolag till Tandläkargruppen Södermalm. Tandläkargruppen Södermalm kommer dock vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och på en säker nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. När avtal ingås med Tandläkargruppen Södermalm och arbetet påbörjas sker ibland överföring av kunduppgifter vårt dotterbolag i Indien.

Detta sker genom standardklausuler som gör överföringen möjlig enligt: Standard Contractual Clauses

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Tandläkargruppen Södermalm sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsmässiga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalsmässiga åtaganden, t.ex. för bokföring, så sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. Exempelvis sparar vi uppgifter via Google analytics för förbättring av hemsidan i 26 månader, du kan läsa mer om det här: https://support.google.com/analytics/answer/7667196

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig.

Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli bortglömd. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.

Rätt till klagomål. Du har rätt att lämna klagomål till Tandläkargruppen Södermalm eller till Datainspektionen beträffande personuppgifts behandling och inhämtning av information.